صفحه نخست » خدمات » خوراک دام
خوراک دام پردیس

خوراک طیور جدیدی است که به نسبت قیمت دارای پروتئین بالایی می باشد و خوراک دام پردیس ماهیانه 500 تن از این خوراک را برای موقوفات ملک وارد می کند